Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

legislative policy Tag

2017 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Монгол Улсын Их Хурлаас Арбитрын тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга)-ыг 2017 оны 1-р сарын 26-ны өдөр баталлаа. Энэхүү хуулийн шинэчилсэн найруулгыг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Олон улсын худалдааны комиссоос 1985 оны 6 дугаар