Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

Dugerjav Tag

Asialaw Leading Lawyers 2017-с ЭмДиЭс ХаанЛекс ХХН-н нэр бүхий партнеруудыг Зах зээлд тэргүүлэх хуульч болон тэргүүлэх хуульчаар нэрлэсэн болохыг дуулгахад таатай байна. Энэхүү нийтлэл нь Ази Номхон далайн бүс дэх хуулийн мэргэжилтэнгүүдийг хамарсан хамгийн өргөн хүрээний судалгаанд үндэслэн хийгддэг бөгөөд

2017 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Монгол Улсын Их Хурлаас Арбитрын тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга)-ыг 2017 оны 1-р сарын 26-ны өдөр баталлаа. Энэхүү хуулийн шинэчилсэн найруулгыг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Олон улсын худалдааны комиссоос 1985 оны 6 дугаар