Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

Хууль тогтоомж Tag

2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр, Улаанбаатар хот.   ЭмДиЭс ХаанЛекс ХХН-ийг хуулийн фирмийн зэрэглэл тогтоодог нэр хүнд бүхий байгууллага болох Asia Law (2021)-с үнэлж, зөвлөмж болгосныг дуулгахад таатай байна. Энэ жил бид Asia Law (2021)-с “Outstanding” буюу “Өндөр ач холбогдолтой”

2020 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр, Улаанбаатар хот. Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр” -ийн үндсэн дээр Улсын их хуралд “Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай

2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Монгол Улсын Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль Улсын Их Хурлын 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны

2017 оны 2 дугаар сарын 21-ны өдөр. Улаанбаатах хот. Арбитрын тухай Монгол Улсын хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2017 оны 1-р сарын 26-ны өдөр Улсын Их Хурлаас баталсантай холбогдуулан өнөөдөр Төрийн Ордонд “Арбитрын тухай Монгол Улсын хууль ба Олон улсын стандарт” сэдэвт олон

2017 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Монгол Улсын Их Хурлаас 2017 оны 1-р сарын 26-ны өдөр Арбитрын тухай Монгол Улсын хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан билээ. Ингэснээр Монгол Улс Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Олон улсын худалдааны комиссоос 1985 оны

Мэдээг энд дарж татаж авна уу. 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр. Улаанбаатар хот. УИХ-н гишүүн Б.Жавхлан, Д.Хаянхярваа, Б.Батзориг, З. Нарантуяа, Б.Ундармаа нар “Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай” хуулийн төслийг санаачлан Улсын Их хурлын дарга М.Энхболдод өргөн мэдүүлсэн талаар Улсын Их

2016 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Арбитрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 2016 оны 01-р сарын 05-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэж, дэмжлээ. Хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслөөр арбитрын ажиллагааны харьяалал, шийдвэрийн

УЛСЫН ИХ ХУРЛААС БАЙГУУЛАГДДАГ БАЙГУУЛЛАГА, ЯАМДЫН 2015 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Нэг. УДИРТГАЛ Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)-аас хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ дагуу төрийн үйлчилгээний хүнд суртлыг багасгах, ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, ёс зүйтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх

“Өмгөөллийн Эм Ди Эс энд ХаанЛекс” ХХН-ийн баг Авлигатай тэмцэх газрын захиалгаар Улсын их хурлаас байгуулагддаг 7 байгууллага, Монгол Улсын 15 яамны 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд  хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, үр дүнгийн талаар өнөөдөр буюу Авлигын эсрэг олон улсын

Монгол улсын Иргэний хууль болон Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааг улсын бүртгэлд бүртгүүлж болохоор заасан байх боловч хөдлөх эд хөрөнгө болон бусдын өмчлөлд шилжүүлж болох эдийн бус