Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

Уул уурхай ба Байгалийн баялаг Tag

Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг 2014 оны 10-р сарын 13-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн барьсан. Тус хуулийн төслийн танилцуулгад дурдсанаар Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (цаашид “ОҮИТБС” гэх)-ыг хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай болсон,