Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

Түүхэн замнал

Бид юуны төлөө байгаа вэ?

”ЭмДиЭс ХаанЛекс” ХХН нь өөрийн эрхэлж байгаа онцлог үйл ажиллагааныхаа хувьд Монгол Улс дахь хамгийн том, олон гишүүнтэй хуулийн нөхөрлөл юм. Энэхүү нөхөрлөл нь ”Эм Ди Эс Ассошэйтс” болон “ХаанЛекс Адвокэйтс” хоёр ЗБН (зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл)-ийн нэгдлийн үр дүнд байгуулагдсан.

 

Бид өөрсдийн ажлын арвин их туршлага, олон улсын эрх зүйн мэдлэгтээ түшиглэн үндэсний болон олон улсын хөрөнгө оруулагчдад төрөл бүрийн салбарт эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна. Ингэхдээ бид үйлчлүүлэгчийнхээ бизнесийн хэрэгцээ, шаардлагыг ойлгож ажиллах талаар маш их анхаарал тавьж, тэдний нөхцөл байдалд нийцэх бодит шийдлийг олж чаддаг.

%d bloggers like this: