Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

Үнэт Зүйл

Бид юуны төлөө байдаг вэ?

Бид ёс зүйг чандлан сахигч мэргэшсэн зөвлөх, хамж олныхоо бахархал, хууль зүйн үйлчилгээний хөгжлийг тодорхойлон чиглүүлэгч байна.

Бидний Зорилго

Бид хичээл зүтгэлтэй найрсаг хамт олны хүчээр шинийг санаачилж хууль зүйн цогц үйлчилгээг итгэл төгс үзүүлнэ.

i
Шилдэг хуульч, Шилдэг үр дүн

ЭмДиЭс ХаанЛекс хуулийн нөхөрлөлийн Үнэт зүйл нь үйлчлүүлэгч нартай өдөр тутам харилцаатай байдаг, манай бизнесийг гардан эрхэлдэг шилдэг хүмүүс юм.

i
Илүү ойлгож, Илүү анхааръя

ЭмДиЭс ХаанЛекс хуулийн нөхөрлөл нь үйлчлүүлэгчийн эрэлт, хэрэгцээг бүрэн дүүрэн ойлгож, үйлчлүүлэгч төвтэй, шуурхай үйлчилгээ үзүүлдэг.

i
Зөв эхлэл, Гэрэлт ирээдүй

Бид нийгэмд тустай үйл хэргийг санаачлагч нь байж, гэрэлт ирээдүйг цогцлон бүтээхэд өөрийн бодит хувь нэмрийг оруулж ажилладаг.

%d bloggers like this: