Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

New

ЦАХИМ СУДАЛГААНД ОРОЛЦОНО УУ?

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн сангийн санаачилж, жил бүрийн 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр тэмдэглэдэг Дэлхийн хүүхдийн өдрийг тохиолдуулан Өмгөөллийн “ЭмДиЭс энд Хаанлекс” ХХН нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр нийгмийн нөлөөллийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна.

Дээрх төлөвлөгөөний хүрээнд хүүхэд цахим хүчирхийлэлд өртөж буй байдал, хүүхэд ямар хариу үйлдэл хийдэг, түүний үр дүнг тандах зорилгоор цахим судалгаа явуулж байна. Судалгааны дүн болон бусад мэдээлэл дээр үндэслэн бид Хүүхэд хамгааллын тухай хууль үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэх, тулгарч буй асуудлыг оношлон, эрх зүйн орчныг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө холбогдох байгууллагад хүргүүлэх болно.

 

СУДАЛГАА ӨГӨХ

 

 

Leave a Reply

%d