Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

10 сар 2019

2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр, Улаанбаатар хот. “Эрксис Монголиа” ХХК нь Монгол Улсын дотоодын зах зээлээс $900,000-ын хөрөнгө оруулалт босгоход “ЭмДиЭс энд ХаанЛекс” ХХН хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ажиллав “Эрксис Монголиа” ХХК нь 2018 оны Азийн шилдэг 100 гарааны бизнесийн