Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

8 сар 2019

Үнэт цаасны танилцуулгад тавигдах шаардлагыг холбогдох хууль тогтоомж, үнэт цаас гаргагчийн сонгосон бирж тодорхойлдог. Үнэт цаасны танилцуулгад тусгаж, мэдээллийг ил тод болгохтой холбоотой нийтлэг шаардлагыг дор авч үзлээ. Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэл. Ерөнхий нөхцөл байдал, хандлагын үр дагавар байж болох

IPO хийх бэлтгэлээ базаасан бол хөрөнгийн биржид гарах үйл ажиллагаагаа эхнээс нь дуустал төлөвлөж хэрэгжүүлнэ. Уг үйл ажиллагааны цаглабар нь хувьцаагаа гаргах гэж буй биржийнх шаардлагын дагуу цаг хугацаа, дарааллын хувьд ялгаатай байх боломжтой хэдий ч зайлшгүй мэдвэл зохих асуудлыг

Энэхүү цувралын өмнөх сэдвээр бид IPO-д бэлтгэх эхний гол асуудлуудын талаар танилцсан.  Тэгвэл энэ удаа бид уг бэлтгэл шатанд цаашид  өөр юу хийх  талаар үргэлжлүүлэн авч үзнэ. Удирдлагын хүчтэй баг бүрдүүлэх. Компани IPO-д бэлтгэх явцдаа удирдлагын чадавхаа бэхжүүлэх нь чухал. Хөрөнгө

Бэлтгэлээ сайн хангах нь амжилтын үндэс. IPO-г хоёр гуравхан сарын дотор хийчих төсөөлөлтэй зарим захирлууд тааралддаг. Компанийнхаа болон тухайн цаг үеийн зах зээлийн онцлог нөхцөл байдлыг судалж, түүндээ тохирсон бэлтгэлээ эртнээс зохион байгуулж, хамгийн тохиромжтой “цонх нээгдэх” үед нь хувьцаагаа

Эхлээд биржид гарахын гол давуу талуудыг авч үзье. 1. Урт хугацааны эх үүсвэр буюу мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдэнэ - Компани нь өсөлт бий болгох, эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалт хийх, судалгаа шинжилгээний ажлыг өргөтгөх, дахин санхүүжүүлэх, өрийн ачааллыг багасгах болон бусад зорилгоор

IPO-Г СОНГОХООСОО ӨМНӨ ӨӨРТӨӨ ТАВИХ АСУУЛТ Компаниуд өөрийнхөө үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээ нь ашигтай нөхцөлөөр, өөр аргаар татах хөрөнгө оруулалтын боломжоос давсан тохиолдолд бирж дээр гарах тухай бодож эхлэх нь түгээмэл байдаг. Гэвч хөрөнгө оруулалт шаардлагатай боллоо гээд хөрөнгийн