Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

7 сар 2019

2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр, Улаанбаатар хот. Өмгөөллийн Эм Ди Эс энд Хаанлекс ХХН нь “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагын бэхжүүлэх нь” төсөлтэй байгуулсан “Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ”-ний дагуу “Засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын

2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр. УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг хамтран “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг төслийн хүрээнд “Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлгын тухай

2019 оны 7 дугаар сарын 1-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Хөрөнгө оруулагч нар танилцаж судалсны үндсэн дээр нийтэд санал болгож байгаа тухайн хувьцааг худалдаж авах эсэх тухай шийдвэрээ гаргахад нөлөөлдөг гол баримт бичиг болох Үнэт цаасны танилцуулгад ямар мэдээлэл тусгадаг талаар