Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

New

Эм Ди Эс энд Хаанлекс нь Монгол улсын Цемент үйлдвэрлэгчид 65 сая ам.долларын зээл олгох асуудлаар ЕСБХБ-нд зөвлөгөө өгөв (2014.11.01)

ЭмДиЭс ХаанЛекс нь Сэнж Сант ХХК-д 65 сая ам.долларын зээл олгох асуудлаар Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкинд зөвлөгөө өглөө. Энэхүү хөрөнгө оруулалтыг авснаар Монполимет Группын өмчилдөг Сэнж Сант ХХК нь Монгол улсад байгаль орчинд ээлтэй хуурай аргаар цемент боловсруулах дэвшилтэт технологитой үйлдвэрийг барих, ажиллуулах ажлыг санхүүжүүлэх боломжтой болох юм.

Энэ нь ЕСБХБ-аас Сэнж Сант ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд 2013 оны 5-р сард тохиролцсоны дагуу оруулсан 20 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтын дараа олгож буй зээл юм.

 

 

САНАМЖ:

Өмгөөллийн ЭмДиЭс энд ХаанЛекс хуулийн фирм нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагдаж, Монгол Улсын хуулийн асуудлаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл юм.

Энэхүү мэдээлэл нь мэдээлэлд хамаарах үндсэн чухал асуудлыг бүрэн хамаараагүй байж болох бөгөөд гагцхүү үйлчлүүлэгч болон сонирхогч этгээдэд ерөнхий тойм мэдээлэл өгөх зорилготой болно. Энэхүү мэдээллийг хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд өгсөн эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ гэж үзэхгүй.

Leave a Reply

%d