Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

New

ЭмДиЭс ХаанЛекс нь Монгол улсын Хаан Банкинд 40 сая ам.долларын зээл олгох асуудлаар АХБ-нд зөвлөгөө өгөв (2014.10.21)

ЭмДиЭс ХаанЛекс нь Монгол улсын бичил болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох зээлийн санхүүжилтэд зориулж 40 сая ам.долларын зээлийг Монгол улсын Хаан Банк ХХК-д олгох асуудлаар Азийн хөгжлийн банкинд зөвлөгөө өглөө.

Хаан банк нь нийт хөрөнгө, зээл, хадгаламжийнхаа хэмжээгээр Монгол улс дахь хамгийн том банк юм.

Энэхүү санхүүжилт нь АХБ-аас Монгол улсын арилжааны банкинд олгож буй хоёр дахь санхүүжилт юм.

 

 

САНАМЖ:

Өмгөөллийн ЭмДиЭс энд ХаанЛекс хуулийн фирм нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагдаж, Монгол Улсын хуулийн асуудлаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл юм.

Энэхүү мэдээлэл нь мэдээлэлд хамаарах үндсэн чухал асуудлыг бүрэн хамаараагүй байж болох бөгөөд гагцхүү үйлчлүүлэгч болон сонирхогч этгээдэд ерөнхий тойм мэдээлэл өгөх зорилготой болно. Энэхүү мэдээллийг хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд өгсөн эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ гэж үзэхгүй.

Leave a Reply

%d