Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

New

ХаанЛекс Адвокэйтс нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн өмчийн фирмд 10 сая ам.долларын зээл олгох асуудлаар Хилийн чанад дахь хувийн хөрөнгө оруулалтын корпораци (OPIC)-д зөвлөгөө өгөв (2013.10.25)

ХаанЛекс Адвокэйтс нь Schulze Global Mongolia Debt Facility-д 10 сая ам. долларын зээл олгох асуудлаар Хилийн чанад дахь хувийн хөрөнгө оруулалтын корпораци (Overseas Private Investment Corporation(OPIC))-д зөвлөгөө өгч ажиллав.

Тус зээл нь Монголын жижиг, дунд үйлдвэрийн газруудад цааш нь зээлдүүлэх боломжийг Schulze Global Mongolia Debt Facility-д олгох бөгөөд уг компанийг Британийн Виржинийн Aрлуудад бүртгэлтэй Schulze Global Investments Limited  компани өмчилж, удирддаг болно.

 

 

САНАМЖ:

Өмгөөллийн ЭмДиЭс энд ХаанЛекс хуулийн фирм нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагдаж, Монгол Улсын хуулийн асуудлаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл юм.

Энэхүү мэдээлэл нь мэдээлэлд хамаарах үндсэн чухал асуудлыг бүрэн хамаараагүй байж болох бөгөөд гагцхүү үйлчлүүлэгч болон сонирхогч этгээдэд ерөнхий тойм мэдээлэл өгөх зорилготой болно. Энэхүү мэдээллийг хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд өгсөн эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ гэж үзэхгүй.

Leave a Reply

%d bloggers like this: