Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

New

Монгол дахь хөдөлмөр эрхлэх гэрээ болон дуусгавар болгох шаардлагуудын товч тойм

Clyde and CO LLP-ээс гаргадаг 12 сарын нийтлэлд партнер Ц.Одмаагийн “Монгол дахь хөдөлмөр эрхлэх гэрээ болон дуусгавар болгох шаардлагуудын товч тойм” нийтлэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү (Англи хэл дээр).

 

 

САНАМЖ:

Өмгөөллийн ЭмДиЭс энд ХаанЛекс хуулийн фирм нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагдаж, Монгол Улсын хуулийн асуудлаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл юм.

Энэхүү мэдээлэл нь мэдээлэлд хамаарах үндсэн чухал асуудлыг бүрэн хамаараагүй байж болох бөгөөд гагцхүү үйлчлүүлэгч болон сонирхогч этгээдэд ерөнхий тойм мэдээлэл өгөх зорилготой болно. Энэхүү мэдээллийг хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд өгсөн эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ гэж үзэхгүй.

Leave a Reply

%d bloggers like this: