Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

New

Зураач Ч. Хүрэлбаатарын уран бүтээлийн эмхэтгэл

Зураач Ч. Хүрэлбаатарын уран бүтээлийн эмхэтгэлийн хэсгээс.

45 Нутгийн бараа 2014 он

Birthplace Horizon, oil on canvas, 2014 / Нутгийн бараа, зотон тос, 2014 он

44 Хүлээлт 2014 он

Waiting, oil on canvas, 2014 / Хүлээлт, зотон тос, 2014 он

43 Мөргөл, 2014 он

Praying, oil on canvas, 2014 / Мөргөл, зотон тос, 2014 он

42 Гаваа гуай 1988 он

Portrait of L. Gavaa, pencil and paper, 1988 / Л.Гаваа гуай, харандаа цаас, 1988 он

33 Удган, 2009 он

Shaman, oil on canvas, 2009 / Удган, зотон тос, 2009 он

35 Тогоочийн хөрөг, 2014 он

Chief’s Portrait, oil on canvas, 2014 / Тогоочийн хөрөг, зотон тос, 2014 он

39 Зураач, 2014 он

Painter, oil on canvas, 2014 / Зураач, зотон тос, 2014 он

41 Охины хөрөг, 1993 он

Portrait of Daughter Kh. Mandukhai, oil on canvas, 1993 / Х. Мандухай охины хөрөг, зотон тос, 1993 он

32 Өвөл, 2008 он

Winter, oil on canvas, 2008 / Өвөл, зотон тос, 2008 он

31 Цонх, 2008 он

Window, oil on canvas, 2008 / Цонх, зотон тос, 2008 он

29 Загастай натюрьморт, 2008 он

Still Life with Fish, oil on canvas, 2008 / Загастай натюрморт, зотон тос, 2008 он

26 Үүрийн туяа, 2011 он

Break of the Dawn, oil on canvas, 2011 / Үүрийн туяа, зотон тос, 2011 он

28 Бороо, 2014 он

Rain, oil on canvas, 2014 / Бороо, зотон тос, 2014 он

25 Хүрхрээ, 2014 он

Waterfall, oil on canvas, 2014 / Хүрхрээ, зотон тос, 2014 он

24 Удган, 2014 он

Shaman, oil on canvas, 2014 / Удган, зотон тос, 2014 он

18 Зуны ой

Summer Forest, oil on canvas, 2009 / Зуны ой, зотон тос, 2009 он

17 Орой

Evening, oil on canvas, 2009 / Орой, зотон тос, 2009 он

16 Хэрлэнгийн шөнө

Brushwood of Kherlen, oil on canvas, 2012 / Хэрлэнгийн шугуй , зотон тос, 2012 он

20 Бумсан, 2007 он

Weather Divination Praying, oil on canvas, 2007 / Бумсан, зотон тос, 2007 он

19 Шарга азарга, 2009 он

Beige Horse, oil on canvas, 2009 / Шар азрага, зотон тос, 2009 он

21 Нүүдэл, 2007 он

Migration, oil on canvas, 2007 / Hүүдэл, зотон тос, 2007 он

21 Хаалга, 2007 он

Door, oil on canvas, 2007 / Хаалга, зотон тос, 2007 он

22 Ариусал, 2007 он

Purification, oil on canvas, 2007 / Ариусал, зотон тос, 2007 он

13 Хонинхүү гуай

Portrait of Khoninkhuu B., oil on canvas, 2011 / Б. Хонинхүү гуайн хөрөг, зотон тос, 2011 он

12 Рашаантын ам

Gap of Rashaant, oil on canvas, 2011 / Рашаантын ам, зотон тос, 2011 он

10 Алтан босго, 2007 он

Golden Gate, oil on canvas, 2007 / Алтан босго, зотон тос, 2007 он

9 Сизиф, 2007 он

Sizif, oil on canvas, 2007 / Сизиф, зотон тос, 2007 он

7 Тумбаш, 2009 он

Four Friendly Animals, oil on canvas, 2009 / Тумбаш, зотон тос, 2009 он

6 Дондог багшийн хөрөг, 2007 он

Portrait of Dondog Teacher, oil on canvas, 1999 / Дондог багшийн хөрөг, 1999 он

5 Гэсгүй, 1999 он

The Monk, oil on canvas, 1999 / Гэсгүй, зотон тос, 1999 он

Copyrights – All rights reserved to artist Ch. Khurelbaatar

 

 

САНАМЖ:

Өмгөөллийн ЭмДиЭс энд ХаанЛекс хуулийн фирм нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагдаж, Монгол Улсын хуулийн асуудлаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл юм.

Энэхүү мэдээлэл нь мэдээлэлд хамаарах үндсэн чухал асуудлыг бүрэн хамаараагүй байж болох бөгөөд гагцхүү үйлчлүүлэгч болон сонирхогч этгээдэд ерөнхий тойм мэдээлэл өгөх зорилготой болно. Энэхүү мэдээллийг хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд өгсөн эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ гэж үзэхгүй.

Leave a Reply

%d