Оффис

Ажиллах цаг / Даваа – Баасан / 09:00 – 18:00

k

New

Дараах Хуулиудад 2014 Оны 1 Дүгээр Сарын 1-Ний Өдрөөс Эхэлж Дагаж Мөрдөх Нэмэлт, Өөрчлөлт Орлоо

  • Хүнсний тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/
  • Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
  • Бага, дунд боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
  • Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
  • Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
  • Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
  • Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
  • Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль
  • “Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай” тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: http://www.openparliament.mn

 

 

САНАМЖ:

Өмгөөллийн ЭмДиЭс энд ХаанЛекс хуулийн фирм нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагдаж, Монгол Улсын хуулийн асуудлаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл юм.

Энэхүү мэдээлэл нь мэдээлэлд хамаарах үндсэн чухал асуудлыг бүрэн хамаараагүй байж болох бөгөөд гагцхүү үйлчлүүлэгч болон сонирхогч этгээдэд ерөнхий тойм мэдээлэл өгөх зорилготой болно. Энэхүү мэдээллийг хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд өгсөн эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ гэж үзэхгүй.

Leave a Reply

%d bloggers like this: