Office

Opening hours / Monday – Friday / 09:00 – 18:00

k

August 2019

Сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн салбарт IPO (Initial Public Offering) моoдонд орлоо. Компаниуд IPO хийнэ гэж ярьдаг ч тэдний зарим нь чухам IPO гэж юу болох талаар бүрэн төсөөлөлгүй ч байж болох талтай. Сонгодог утгаараа IPO буюу “анх удаа хувьцаагаа нийтэд санал