Office

Opening hours / Monday – Friday / 09:00 – 18:00

k

July 2019

2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр, Улаанбаатар хот. Сүүлийн үед Start-up буюу гарааны бизнес нь зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийн өнцөг булан бүрт хүчээ аван хөгжсөөр байна. Нийгэмд үүсээд буй асуудлыг техниологийн тусламжтайгаар шийдвэрлэх зорилготой гарааны бизнес нь дараах үе